1 fokos térdízület kezelési áttekintés


Látták: Átírás 1 A gonarthrosis modern endoprotetikai kezelése különös tekintettel a patellofemoralis ízületre és a szövődményekre Doktori PhD - értekezés Dr. Than Péter Programvezető: Dr. Rőth Erzsébet egyetemi tanár Alprogramvezető: Dr. Bellyei Árpád egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kránicz János egyetemi tanár Dr. Hasonló tendencia Magyarországon is megfigyelhető, a művi ízületek beültetése egyre gyakrabban alkalmazott, rutinszerű beavatkozásnak számít.

Ortopéd orvosi tevékenységem során magam is tanúja lehettem a protetika hazai fejlődésének, elsősorban a térdízületi arthroplastica terén. E folyamatok, valamint néhány külföldi tanulmányút vezetett ahhoz, hogy szakmai érdeklődésem az ortopédián belül elsősorban a térdprotetika, és kiemelten a totál condylaris módszer irányába fordult.

Az endoprotetika eredményessége ellenére sem tekinthető véglegesen megoldottnak az osteoarthrosis kezelése, ezért továbbra is szükségesek azon kutatások, melyek a folyamat pontosabb megismerését célozzák.

E tény jelentősége miatt fordult érdeklődésem a gonarthrosis etiológiai kutatásának irányába, amit elősegített az egyetemünk Biofizikai Intézetével létrejött tudományos kooperáció.

Dobi Imre – budapesti csontkovács oldala

A kalorimetriás módszer megismerése, az alapkutatásban dolgozó kollégával való együttműködés tette lehetővé az arthrotikus, valamint egészséges humán térdízületi hialinporc vizsgálatát.

Dolgozatom első fejezetét a gonarthrosis etiológiájára vonatkozó kalorimetriás kutatások ismertetésének szentelem. Klinikai kutató munkám során részletesen foglalkoztam a totál condylaris arthroplastica eredményeinek elemzésével és a szövődmények ellátásának módszereivel.

  • Az alsó végtag ortopédiai betegségei Genu valgum x - láb : Tünetek: Zárt állásban a térdek összeérnek, de a belbokák nem
  • Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület - Térdizület (Patellaficam)
  • Az artrózis kórházi kezelési standardjai
  • Co1 A számozás minden szakaszon felülről kezdődik.

Értekezésemben két fontos fejezetet képvisel a PTE ÁOK Ortopédiai Klinikáján folytatott műtéti tevékenység értékelése és a komplikációkkal kapcsolatos discussio. Külön fejezetben tárgyalom a patellofemoralis ízület szerepét térdprotetikában, ezzel kapcsolatban műtéti módszert ajánlok a kérdés megoldására. Hazai igény alapján, külföldön szerzett tapasztalatok felhasználásával klinikánkon országos térdízületi arthroplasticai regisztert hoztam létre, melynek lehetőségei még korántsem kihasználtak teljes mértékben, de az adatbázis a jövőbeni klinikai kutató tevékenység számára komoly alapot teremthet.

A musculoskeletális rendszer valamennyi szövete közül a legmarkánsabb degeneratív elváltozások a hialinporcban figyelhetők meg.

1 fokos térdízület kezelési áttekintés

Az egészséges porc struktúrájának károsodása több lépésen keresztül az ízületi felszín és végül a teljes ízület deformálódásához, ezáltal komoly panaszokhoz és súlyos mozgáskorlátozottsághoz vezet.

Az arthrosis hátterében álló patomorfológiai eltérések évtizedek óta kutatások tárgyát képezik, az arthrosisos porc alapvető hisztológiai és biokémiai jellemzői jól ismertek [45, 90, 95,]. A humán hialinporcban megfigyelhető arthrotikus elváltozások vizsgálatára igen sok megközelítés létezik, a hisztológiai, hisztokémiai, biokémiai metodikák hosszú sora alkalmas a kérdés tanulmányozására.

E változatos módszerek segítségével az elmúlt években 1 fokos térdízület kezelési áttekintés is kiterjedt kutatások folytak 1 fokos térdízület kezelési áttekintés hialinporc szerkezeti elváltozásaival kapcsolatban, többnyire külföldi intézetekkel történt kooperáció keretein belül [86, ].

A következő fejezetekben egy olyan vizsgálati metodikát szeretnék bemutatni, mely az idézett publikációktól és az ismert porckutatási gyakorlattól eltérő módon, egészen más oldalról közelíti meg az arthrosis etiológia kérdéskörét. Az alábbiakban bemutatandó térdízület ragasztásainak tünetei vizsgálati metodika a biológia rendszerek tanulmányozásában évtizedek óta bevált, széles körben alkalmazott, a hialinporc kutatását irányzó alkalmazása azonban alapvetően újnak tekinthető.

Mi a chondroprotector?

A vizsgálat alapelve az, hogy a biológiai rendszerek szerkezetéről azok termikus gerjesztésével is szerezhetők adatok. Az évtizedek óta 8 alkalmazott metodika természetesen, más kutatási területekhez hasonlóan, folyamatosan fejlődik módszertanában és a műszerek technikai színvonalában egyaránt, a napjainkban alkalmazott legfejlettebb forma az ún.

A DSC működési elve a következő: 1 fokos térdízület kezelési áttekintés fiziológiás körülmények között koncentráció, ph, stb.

1 fokos térdízület kezelési áttekintés

Ezután a két cellát egy közös ún. Mérjük a cellák és a hőelnyelő, valamint a kísérleti és referencia cella közti különbséget. E jelek vezérlik a rendszer hőmérsékletét szabályozó fűtőtesteket. Kiinduláskor a cellák és az őket tartó blokk között is a hőmérséklet különbség zérus kell legyen. Ezen állapot elérésekor a rendszert valamilyen program szerint elkezdjük fűteni az előre beállított kiindulási hőmérséklettől pl.

Ha a minta és a referencia termikus tulajdonságai azonosak, egyikben sem megy végbe fázisátalakulás, akkor azonos mennyiségű energia kell hőmérsékletük azonos módon történő változtatásához és így a kimenő jel zérus lesz. Ha a mintában egy endoterm hőelnyelő folyamat indul be valamilyen szerkezeti átalakulás következtében akkor hőmérséklete csak extra energia betáplálásával képes követni a 9 referencia cella hőmérséklet változását úgy, hogy a két cella közti különbség továbbra is zérus maradjon.

Ez az hogyan kezeljük az ízületeket trágyával energia, amely állandó nyomáson zajló folyamatnál hermetikusan lezárt cella a fellépő hőkapacitás változást adja, jelenik meg mint 1 fokos térdízület kezelési áttekintés jel a hőmérséklet függvényében.

Tehát a rendszerbe betáplált hőáram-idő grafikon alatti területből számolható a mintában a felfűtés hatására fellépő szerkezeti átalakuláshoz 2. A kísérleti görbéből tehát a folyamat energiája, kezdeti, vég- és maximális hőmérséklete, a folyamat során fellépő hőkapacitás változás és egyéb 1 fokos térdízület kezelési áttekintés paraméterek szabad energia, entrópia határozhatók meg [].

A térd hemartrózisának teljes áttekintése: tünetek és kezelés

A kaloriméter alapvetően három műszerből épül fel. A készülék lelke a mérést végző egység, mely tartalmazza a hőelnyelő blokkot a benne lévő mérő és referencia cellákkal. A következő rész a mérőblokkot közvetlenül szabályozó egység, ami a felfűtést, lehűtést stb. A harmadik komponens egy nagy teljesítményű, megfelelő software-el felszerelt személyi számítógép, mely a mérések elemzését, a kalorimetriás görbék megjelenítését végzi 2.

A biológiai rendszerek kalorimetriás kutatásának alap koncepciója a következő: 1 fokos térdízület kezelési áttekintés makromolekulák funkcionális sajátságai és a rendszer internális molekuláris dinamikája szoros kapcsolatban áll, ami azt jelenti, hogy a makromolekulák környezetükkel együtt képeznek hatékony működési egységet, a külső fizikai-kémiai változók pl.

A négy fő tünet

Ez lehetőséget 9 10 teremt a makromolekuláris rendszer szerkezetének és működésének megismerésére. Így ha 3. Ennek egyik példája a 3. Az ábra középső részén látható az enzim alapvető kalorimetriás görbéje. Amennyiben e biológiai rendszer szerkezetét módosítjuk, termodinamikai jellemzői is megváltoznak, ezáltal a kalorimetriás görbék eltérőek lesznek.

Az alapgörbe bal oldalán, az enzim EDTA-val destabilizált formájánál jól látható, hogy az endoterm folyamat alacsonyabb felfűtési hőmérsékleten megy végbe. Ha a rendszert stabilizáljuk, például Ca ionok hozzáadásával, akkor a reakció magasabb hőmérsékleten következik be. Megfelelő makromolekulákat tartalmazó, jól felépített kísérletek esetén többek között fehérje-fehérje, fehérje-antitest, lipid-fehérje interakciókból vagy gyógyszerek hatásaiból származó effektusok is vizsgálhatók.

Adekvát, a kísérleti problémát jól szimuláló modell esetén orvosi szempontból fontos folyamatok monitorozhatók így. A DSC vizsgálatok elvégzésére a Pécsi Tudományegyetem Biofizikai Intézetében önálló kutatólaboratórium működik, az intézetben évek óta kutató munkacsoport széles 10 11 körben tanulmányozza a különböző biológiai rendszerek termodinamikai jellemzőit [82, 83, 84, 85].

Az alábbiakban ismertetendő porckutatási koncepciót a Biofizikai Intézet és az Ortopédiai Klinika között kialakult kooperáció keretein belül állítottuk fel, a vizsgálatokat azóta folyamatosan közösen végezzük, eredményeinket publikáljuk [,].

LTV Térdizület Patellaficam FONTOS: a patellaficam szűrését, mivel az fizikális vizsgálaton alapszik, egyesületünk tagjai saját rendelőjükben végzik, és ott is adják ki a hologramos tanúsítványt a szűrés eredményéről! Anatómiai alapfogalmak A térdkalácsficam szempontjából az alábbiak áttekintése szükséges. A fenti képletek egészséges állaton egy egyenest alkotnak- ez az extenziós tengely, ami egybe esik a végtag hossztengelyével is. A patellát az árkában a lateralis és medialis retinaculum rögzíti, amit a térdkalácsot a m. Mi is a patellaficam?

Ebből következik az az elméleti elgondolás, hogy az arthrotikus hialinporc elváltozásai esetlegesen kalorimetriával is demonstrálhatók. A kérdés vizsgálatának nehézségét de ugyanakkor újszerűségét is az adja, hogy a humán hialinporc termikus stabilitását kalorimetriával eddig még nemzetközi szinten sem kutatták, erre vonatkozó publikációt az irodalomban nem találtunk.

Nyilvánvaló volt, hogy - mivel a hialinporc tekintetében az egészséges struktúra jellemzőivel sem rendelkezünk - az arthrotikus állapot vizsgálatához csak e standardok megállapításán keresztül vezethet az út.

Utolsó módosítás

A kutatási projekt rövid és hosszú távú céljait és egymásból következő lépéseit a vizsgálatok beindításakor az alábbiakban fogalmaztuk meg: 1.

A vizsgálat metodikája Mintavétel és preparáció: Az épnek tekintett porcminták cadaver eredetűek, melyek a klinikánkon működő csontbank különböző gyógyító célra alkalmazott preparátumainak elkészítésekor hulladékként keletkeznek. Ilyen például a cadaver femur condylusból nyert spongiosa készítésekor visszamaradó ízületi porcfelszín. A tanulmányba a csontbanki tevékenységből szelektáltan vontunk be anyagokat. Csak olyan donorokból származó mintákat vizsgáltunk, akik elhalálozásuk idején negyven évnél fiatalabbak voltak és az anamnézisben mozgásszervi betegség illetve rendszeres gyógyszerszedés nem szerepelt.

Úgy gondoltuk, hogy a degeneratív porcelváltozások valószínűsége e mintáknál minimális, a porc tehát egészségesnek tekinthető. Természetesen csak olyan ízületi felszínekről távolítottunk el porcmintát, ahol a degenerációnak semmilyen makroszkopikus jele nem mutatkozott.

1 fokos térdízület kezelési áttekintés

A mintavétel a szöveti preparátumok kivétele során, steril műtői körülmények között, röviddel a donor halálának beállta után történt, majd a mintákat közvetlenül ezután preparáltuk és a tároló médiumba összetételét lásd később helyeztük. A csontbank működését hatályos jogszabály és érvényes engedély szabályozza. A kórosnak tekintett humán minták műtét közben keletkező, hulladéknak minősülő szövettörmelékből származtak, mint például a különböző térdprotetikai beavatkozások során eltávolított femur condylus és patella darabok.

Olyan betegeket választottunk ki, akiknél klinikailag és radiológiailag egyértelmű gonarthrosis állt fenn, a patellofemoralis és femorotibialis ízületekben egyaránt. Az első mérésekhez szándékosan olyan porcmintákat használtunk, ahol az arthrosis még nem destruálta tejes mértékben az ízületi felszínt.

1 fokos térdízület kezelési áttekintés

Ezeknél a betegeknél II. E mintákat is a műtői körülmények között végleges formájúra alakítottuk és megfelelő előkészítés után a tároló folyadékba helyeztük.

A minták levétele és tárolása standardizált körülmények között történt. Az első vizsgálatsorozattal 10 intaktnak tekintett és 10 arthrotikus mintát vizsgáltunk, melyek mindegyike különböző egyénből származott. A nemek aránya megközelítőleg egyező volt mindkét csoportban. Mind a cadaver, mind a műtéti preparátumokat az erre a célra kialakított speciális eszközökkel azonos anatómiai helyről és módszerrel nyertük.

A mérés objektivizálása érdekében kizárólag a mediális femur condylus teherviselő felszínéről illetve 12 13 a patella mediális facet-jéről nyert, elegendő mennyiségű porcot mértünk le. Minden betegből illetve cadaverből ugyanazon helyről mintát is eltávolítottunk, egyrészt azért, hogy valamilyen hiba esetén 1 fokos térdízület kezelési áttekintés mérés egy másik mintával elvégezhető legyen, másrészt néhány esetben az egy egyénből, ugyanazon helyről származó valamennyi mintát lemértük a mérés reprodukálhatóságának megállapítása céljából.

Bár a vizsgálatot a preparátum formája alapvetően nem befolyásolja célunk volt a méret egységesítése. Olyan cilindrikus formájú mintákat készítettünk, melyek megközelítőleg 3 mm átmérőjűek és 15 mm hosszúak voltak.

Részletes információ

A kinyert porcot a kivétel után közvetlenül, három alkalommal PBS-ben steril phosphate-buffered saline, dena térd artrózisával 7. A minták ebben a formában 0,3 0,2 0,1 ezután bemérésre kerültek.

  • A chondroprotectorok választéka és dózisa az artroszis fokától függ, és szakemberek írják le.
  • Végtagfájdalmak kezelése - Dobi Imre csontkovács
  • Ropogás az ujjak ízületeiben fájdalommal
  • Feltehetően ez a kénezett származék azért is hatékonyabb, mint az alapvegyület, mert a kén-molekula hatékonyan stabilizálja a kötőszöveteket alkotó molekulákat.

Valamennyi mérés 0 és C. Hagyományos, átlagosan l térfogatú Hastelloymérőcellákat alkalmaztunk. A mérő- és referencia cellákat ± 0. A hőkapacitás tekintetében nem volt szükség korrekcióra a két cella között.

Zselatin és ananász

Az intakt térdízületi hialinporc kalorimetriás standardjai Az ép hialinporccal történt mérések szeptemberében kezdődtek, mely méréseinkkel a porcot mint komplex szerkezeti egységet vizsgáltuk, alkotóelemekre történő bontás nélkül. Az első kísérlettel megállapítottuk, hogy a mérések több tekintetben 13 14 is megbízhatóan reprodukálhatóak voltak. Ez vonatkozott egyrészt az egy cadaver condylusból, ugyanazon helyről nyert, de 1 fokos térdízület kezelési áttekintés mintákra, melyeknél a talált görbék szinte teljesen identikusak voltak.

Másrészt, a különböző cadaverekből nyert, intaktnak tekintett minták is a tízből kilenc esetben egyformák voltak a mediális femur condylus vonatkozásában.

A görbék egymáshoz 0,5 0,6 viszonyítva itt is alapvetően ugyanolyan 1 fokos térdízület kezelési áttekintés voltak, de a femur condylusnál 0,4 0,3 0,2 0,2 megfigyeltektől teljesen eltértek 5.

A patellaporc nincs olyan fokú direkt kompressziónak kitéve, mint 6. Az egyes minták görbéi egymástól is sok szempontból különböztek, ami könnyen érthető, ha figyelembe vesszük a vizsgált betegcsoport heterogenitását. Nemcsak az arthrosis stádiuma, hanem a betegek egyéb paraméterei életkor, testsúly, megelőző kezelések 1 fokos térdízület kezelési áttekintés. A minták közötti különbségektől függetlenül, minden arthrosisos preparátumon végzett mérésnél megfigyeltünk egy markáns endoterm reakciót a C körüli tartományban 6.

A humán üvegporc egy komplex felépítésű, aktív metabolizmussal bíró szövet, mely chondrocytákból, II. A kollagénproteoglikán mátrix alkotja a porc mechanikai vázát és egyidejűleg meghatározza annak fizikai tulajdonságait. Az arthrosisos porc alapvető jellemzője a kezdeti stádiumban észlelhető fokozott sejtaktivitás, a mátrix szerkezeti változásai és a fokozott víztartalom.

A homeostasis a katabolikus aktivitás irányába tolódik el, a proteoglikán fragmentálódik, amit a kollagén struktúrájában bekövetkező változások követnek [28, ]. Ez a leírás természetesen rövid és a folyamatot sok szempontból leegyszerűsíti, mégis jól demonstrálja, hogy az arthrosisban kialakuló biokémiai, hisztológiai mechanizmusok rendkívül összetettek.

Éppen ezért a porcot komplex egységként vizsgálva szinte lehetetlen magyarázni a kalorimetria során megfigyelt termodinamikai eltérés pontos szerkezeti hátterét, csak indirekt következtetéseket lehet levonni. A 60 C-os értéken megfigyelt reakció a stabil biológiai makromolekulák tartományába esik, az észlelt effektus feltehetően a porc kollagén, illetve proteoglikán molekuláinak denaturációja miatt jön létre.

Mivel az egészséges mintáknál ebben a tartományban ilyen eltérés nem alakult ki, úgy gondoljuk, hogy a kollagén arthrosisban elveszti termodinamikai stabilitását, ami a kaloriméterrel kimutatható.

Következtetések A fejezet bevezetőjében feltett kérdések közül háromra az első vizsgálatokkal választ tudtunk adni. A mérések alátámasztották, hogy a kalorimetria alkalmas a humán hialinporc vizsgálatára, a módszerrel a strukturális eltérések termodinamikai következményei jól detektálhatók. Igazoltuk, hogy az intakt üvegporcnak jellemző és 15 16 reprodukálható mérési eredménye van, ami a további kutatások során standardként, valamint referencia értékként szolgálhat.

Az arthrotikus és egészséges porc kalorimetriás görbéi szignifikánsan eltértek egymástól, az arthrosis okozta degeneráció termokémiai effektusa egyértelműen igazolható volt kalorimetriával. Feltételezhető, hogy az észlelt eltérés a nagy mólsúlyú biológiai alkotóelemek - ezen belül is elsősorban a kollagén - megváltozott stabilitásával magyarázható, erre vonatkozóan azonban még igen korai lenne következtetéseket levonni.