Együttes kezelés azerbajdzsán. Válogatott: így lehetnek nézők az azeriek elleni Eb-selejtezőn - NS


A Központi Hivatal és a regionális igazgatóságok szervezeti egységeinek feladatkörei 1.

A lengyel–magyar barátság szószólója

Központi Hivatal szervezeti egységeinek feladatköre 1. Különös feladat- és hatáskörök 1. A Menekültügyi Igazgatóság A  Menekültügyi Igazgatóság a főigazgató irányítása alatt álló önálló szervezeti egység.

együttes kezelés azerbajdzsán

Ellátja a jogszabályok által a  Főigazgatóság hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat. A  Menekültügyi Igazgatóságot főosztályvezető besorolású igazgató vezeti.

Az  egyes osztályokat főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető vezeti. Az Idegenrendészeti Igazgatóság Az Idegenrendészeti Igazgatóság a főigazgató irányítása alatt álló önálló szervezeti egység.

együttes kezelés azerbajdzsán

Ellátja a jogszabályok által a  Főigazgatóság hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat. Az  Igazgatóság tevékenységét a  Vízum Osztályon, a Tartózkodási és Letelepedési Osztályon, valamint a  Kényszerintézkedési és Kiutaztatási Osztályon keresztül látja el.

együttes kezelés azerbajdzsán

Az  Idegenrendészeti Igazgatóságot főosztályvezetői besorolású igazgató vezeti. Az Igazgatási és Ügyeleti Főosztály Az Igazgatási és Ügyeleti Főosztály az általános főigazgató-helyettes irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely a  feladatait az  Igazgatási Osztály, valamint az  Ügyeleti Osztály útján látja el.

Szervezeti és Működési Szabályzat

együttes kezelés azerbajdzsán Az  Igazgatási és Ügyeleti Főosztályt főosztályvezető vezeti. Az egyes osztályokat főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető vezeti. Az  Ügyeleti Osztály biztosítja a  Főigazgatóság hatáskörébe tartozó hatósági, igazgatási, menekültügyi tárgyú sürgősségi feladatellátás folyamatosságát, továbbá az  együttműködő szervek, valamint a  Főigazgatóság szervezeti egységei egymás közötti, illetve a  szervezeti egységen kívüli információs kapcsolatainak fenntartását.

Végrehajtja a rendkívüli eseményekkel összefüggésben szükséges és halaszthatatlan intézkedéseket, végzi az  intézkedésre jogosult és köteles szervek, személyek értesítését, a vezetők tájékoztatását. A Nemzetközi Együttműködési Főosztály A Nemzetközi Együttműködési Főosztály az  általános főigazgató-helyettes irányítása alatt végzi munkáját.

Marrákes - előfoglalási kedvezmény

Elsődleges feladata az  egyes szakterületek munkájával összefüggő európai uniós és nemzetközi relevanciájú feladatok előkészítése, végrehajtásuk koordinálása, folyamatos kapcsolattartás a tagállami együttes kezelés azerbajdzsán és a  migrációval foglalkozó nemzetközi szervezetekkel.

A  Nemzetközi Együttműködési Főosztályt főosztályvezető vezeti. A Dublini Koordinációs Osztály együttes kezelés azerbajdzsán felelős az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, A Gazdasági Főosztály A Gazdasági Főosztály a gazdasági főigazgató-helyettes irányítása alatt álló önálló, költségvetési, gazdálkodási kérdésekben döntést megalapozó, végrehajtást előkészítő, koordináló, a számviteli teendők végrehajtását végző szervezeti egység.

A Gazdasági Főosztályt főosztályvezető vezeti.