Közös javítási módszerek


közös javítási módszerek

Ezért a minőségmenedzsment rendszerek és modellek klasszikusnak mondható négy nagy fejlődési fázisában minőség-ellenőrzés, folyamatközpontú minőségbiztosítás, teljes körű minőségirányítás, TQM a kulcselem a folyamatos javítás-fejlesztés.

Megfigyelhető, hogy bár léteznek eltérő sajátosságok az említett három nagy térség gyakorlatában, mégis kialakultak azok a közös modell felépítések és módszerek, amelyek ezt a folyamatos javítási tevékenységet hatékonyabban segíteni tudják.

közös javítási módszerek

Véleményem szerint a közös javítási módszerek közös javítási módszerek az, hogy az adott vállalakozás, vállalat, szervezet milyen helyzetben van a minőségrendszer sajátosságait tekintve, és hogy mennyire rendelkezik az ebben a helyzetben alkalmazható minőségmenedzsment módszerek feltételeivel adatok, információk, a módszerekhez értő szervezet, teamek és team tagok, megfelelő motivációs rendszer, a menedzsment és munkatársak szintjén szükséges személet és hozzáállás.

A gyakorlatban ezért minden esetben az adott szervezet helyzetét kell szembeállítani a bevezetendő modell jellemzőivel és az ahhoz használható módszerek feltételeinek meglétével. Dolgozatomban ennek a gondolatmenetnek a konkrét vázát mutatnám be és egy nagy multinacionális cég példáin érzékeltetném a konkrét lehetőségeket.

közös javítási módszerek