Felső-Mátrai Általános Iskola
Célok, feladatok
Megjelent: 2010. április 12.

 

  1. A kompetencia alapú oktatás implementációja
  2. A hátrányos helyzetû és SNI tanulók esélyegyenlõségének javítása
  3. Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása
  4. A NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerû tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja.
  5. Tantárgytömbösített oktatás bevezetése a szakrendszerû oktatásban
  6. Mûveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása
  7. Az oktatási programok, újszerû tanulásszervezési technikák alkalmazását segítõ, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia, stb.).
  8. Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése. A tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy a programban érintett tanórák 25%-a IKT-eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg.
  9. Moduláris oktatás elterjesztése

A 2009/10-es tanévben egy tanulócsoportban "Szövegértés-szövegalkotás" kulcskompetencia területen, egy tanulócsoportban a "Matematika" kulcskompetencia területen, egy tanulócsoportban a "szociális és életvitel" kulcskompetencia területen a kompetencia alapú oktatási programcsomag kerül bevezetésre. Az oktatási programok alkalmazása során újszerû tanulásszervezési eljárások (projekt, témahét, tantárgy tömbösítés) alkalmazására is sor kerül.

A program megvalósítása során fejlesztési innováció, önálló innováció kidolgozása történik a pedagógiai programban. Referencia intézményektõl jó gyakorlatokat vesszük át, illetve a saját jó gyakorlataikat önálló fejlesztéseinket közzétesszük az EDUCATIO honlapjára.


<<<<<<< article_fulltext.tmpl

=======
>>>>>>> 1.6
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

  • Igen
  • Nem
  • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.