Felső-Mátrai Általános Iskola

Készül a betlehem

Témahét: Szeretet - Karácsony
Megjelent: 2010. június 03.

Az elkészült betlehem

Készítette: Antalné Zoboki Anna

Célok:

 • Nem a pénzben, hanem a szeretetben mérhetõ ajándék az igazi.
 • Kapni is jó, de adni még jobb.
 • Legfontosabb közösség ahol élünk: a család.
 • Hagyományok megismerése, átörökítése.

Fejlesztendõ területek:

 • Ábrázolási készség.
 • Szociális készség.
 • Térlátási készség.
 • Mûvészeti készség
 • Éneklési készség.
 • Szövegértés, szövegalkotás.
 • Versmondás.
 • Makett készítés

Tantárgyi vonatkozások:

 • Nép és honismeret: téli szokások
 • Irodalom: téli és karácsonyi versek
 • Ének-zene: magyar és más népek karácsonyi dalai, adventi énekek
 • Rajz: Betlehemkészítés

Produktumok:

-Fõ produktum:

 • Betlehem makett ajándékba a családnak
 • Karácsonyi vetélkedõ az iskolában
 • Mûsor, ebéd az iskolában

-Részproduktum:

 • Advent 4 vasárnapján mûsor a mise elején
 • Szereplés az éjféli misén

dekoráció iskolában és otthon

Értékelés:

Cél: A gyerekek szemléletének változása (tesztlap kitöltése)

Produktum: Betlehem makett: Milyennek tartják a gyerekek? Mit szóltak a szülõk?

Mûsor, ebéd és vetélkedõ: Milyen volt a vetélkedõ? Mindenki részt vett e? Hányan jöttek el a mûsorra?

Egyházi szertartások: Eleget tettünk e a helyi hagyományoknak?

Csoport munka: Együttmûködés megvalósulása. Hogyan dolgoztak, milyen eredményesek voltak a csoportok?

Önértékelés: Mit tettél te az ünnepség sikeréért? Mi sikerült? Hogyan sikerült? Miben vettél részt? Húzd alá!

Szülõk és a társadalmi környezet bevonása:

 • Nagymamák közremûködése a karácsonyi ételek (bejgli, mákos guba…) elkészítésében.
 • Édesanyák: mézeskalács készítésben
 • Édesapák, nagypapák: fenyõágak vágása a dekoráláshoz
 • Boltosok: dobozok gyûjtése a makettekhez.
 • Egyházközség tagjai: közönség a miséken, tûzgyújtás
 • Képviselõk, falu vezetése: meghívás az iskolai mûsorra.
 • Vadvirág étterem dolgozói: ünnepi ebéd.

Keretek – erõforrások: (anyagi és humán)

 • Anyagi: fénymásolásra 500 Ft

 vetélkedõre (díjak) 5000 Ft

 meglévõ dekorációs anyagok, festék, rajzlap

 mézeskalácshoz szükséges hozzávalók (otthoni vállalás)

 üres kartondobozok a boltokból

 • Humán: 1-2 osztály (kiemelten)

az iskola tanulói

az iskola tanárai

az étterem dolgozói

egyháztanács, egyházközség tagjai.


<<<<<<< article_fulltext.tmpl

=======
>>>>>>> 1.6
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

 • Igen
 • Nem
 • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.