Felső-Mátrai Általános Iskola
Küldetési nyilatkozat
Megjelent: 2008. április 25.

Intézményünkben az általános alapok fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséges tanulók felismerését, fejlõdésük elõsegítését, támogatását, tehetséggondozó foglalkozások tartásával. Minden dolgozónk kiemelt figyelmet fordít a nemzetiségi identitástudat megõrzésére, a szlovák kultúra és a hagyományok ápolására.

Az intézményben az alacsony gyermek létszám lehetõséget ad a hagyományos oktatási-nevelési keretek áttörésére, a lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdõ tanulók felzárkóztatására.

Esélyt, lehetõséget kívánunk teremteni arra, hogy mindenki tehetségének, adottságának megfelelõen bontakozhasson ki. A tanulókat olyan ismeretek birtokába juttatjuk, amely segíti õket a pályaválasztásban, továbbtanulásban.

Tanintézetünk – elsõsorban a szülõkkel és a fenntartóval ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt vesz lakóhelyünk életében.

Az intézmény vezetõsége és a dolgozók elkötelezettek a fent megfogalmazott minõségi célok elérésében. Ennek érdekében minõségirányítási rendszert dolgoztunk ki és mûködtetünk, amely figyelembe veszi a partnereink elégedettségét és igényeit.

A meglévõ minõségirányítási rendszert a jövõben tovább kívánjuk fejleszteni.

Törekszünk az óvodában, iskolában folyó oktató-nevelõ munka minõségének folyamatos fejlesztésére.

                                                                                                 Jakab Krisztina

                                                                                                      igazgató


<<<<<<< article_fulltext.tmpl

=======
>>>>>>> 1.6
Hírlevél-feliratkozás
Szavazás

Szerettek iskolába járni?

  • Igen
  • Nem
  • Mi az, hogy iskola?
Minden jog fenntartva. Felsõ-Mátrai Zakupszki László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. 2008. Az anyagok másolásához, a forrás és hivatkozási link feltüntetése esetén hozzájárulunk.